Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Czarna Dąbrówka

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Roman Zwolski

Roman Zwolski

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: 88, przynależność:

Status: powołany - 19.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka członek
Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego stała Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 Głosowanie w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie ustalenia Wynagrodzenia Wójta Gminy Czarna Dąbrówka I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:25:35 Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2019 wg druku nr 23 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:29:33 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok wg druku nr 24 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:33:09 Głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2019-2032 wg druku nr 25 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:35:08 Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku nr 26 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:52:07 Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2019 rok wg druku nr 27 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:54:09 Głosowanie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wg druku nr 28 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:55:49 Głosowanie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej i rzeczowej wg druku nr 29 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:57:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Czarna Dąbrówka „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 wg druku nr 30 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:59:32 Głosowanie w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok wg druku nr 31 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:03:34 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 19/1 położonej w obrębie Unichowo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 32 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:06:32 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 24/5 w obrębie ewidencyjnym Otnoga wg druku nr 33 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:08:46 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 110/53 położonej w obrębie Jerzkowice, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 34 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:10:44 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9, 170/10, 170/11, 170/12, 170/13, 170/14, 170/15, 170/16, 170/17, 170/18, 170/19, 170/20, 170/21 położonych w obrębie Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 35 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:12:35 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 73 i nr 74 w obrębie Kleszczyniec gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 36 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:14:12 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 97/1 położonej w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka w druku nr 37 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:16:05 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 128 położonej w obrębie Mydlita, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 38 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:17:54 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 6/3 położonej w obrębie Kozy, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 39 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:21:34 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego działkami nr 32/1, 32/2, 32/3, 59 i części działki nr 33 w obrębie Łupawsko oraz dla części działki nr 65 w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 40 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:23:24 Głosowanie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 41 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:25:36 Głosowanie nad uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów wg druku nr 42 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:27:36 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2018 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 wg druku nr 43 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:43:34 Głosowanie nad uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17/1, 67 oraz część działki nr 12 położonych w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 45 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:45:48 Głosowanie nad przyjęciem zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wg druku nr 46 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:47:13 Głosowanie nad uchwaleniem planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok wg druku nr 47 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:54:11 Głosowanie nad przyjęciem metody wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty wg druku nr 48 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji wstrzymał się
2019-01-21 15:56:56 Głosowanie nad zmianą w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 49 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:58:40 Głosowanie nad zmianą uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 stycznia 2018 nr XXXV/337/2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 50 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 16:00:24 Głosowanie nad zmianą uchwały regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 51 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 16:02:04 Głosowanie nad przyjęciem wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na budowie nowych i modernizacji istniejących źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego wg druku nr 52 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 16:03:49 Głosowanie nad uchwaleniem planu pracy Rady Gminy na 2019 r wg druku nr 53 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 16:05:33 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr III/42/2018 z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów wg druku nr 54 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 16:07:36 Głosowanie nad przyjęciem szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów wg druku nr 55 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:07:06 Głosowanie nad wyrażeniem zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Nożynie wg druku nr 56. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:09:07 Głosowanie nad wyrażeniem zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rokitach wg druku nr 57. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:11:25 Głosowanie nad przyjęciem Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018– 2021 z perspektywą do 2024” wg druku nr 58 V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:13:26 Głosowanie nad uchyleniem Uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr IV/46/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wg druku nr 59. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:16:33 Głosowanie nad ustaleniem zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wg druku nr 60. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:19:27 Głosowanie nad uchwałą Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr III/41/2018 z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 61. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:20:31 Głosowanie nad uchwaleniem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 62. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:23:36 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Bochowo wg druku nr 63. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:24:18 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Bochówko wg druku nr 64. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:25:04 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Czarna Dąbrówka wg druku nr 65. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:25:57 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Dęby wg druku nr 66. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:26:42 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Jasień wg druku nr 67. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:27:17 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Jerzkowice wg druku nr 68. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:27:50 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Kartkowo wg druku nr 69. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:28:24 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Karwno wg druku nr 70. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:29:05 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Kleszczyniec wg druku nr 71. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:29:43 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Kłosy wg druku nr 72. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:30:43 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Kotuszewo wg druku nr 73. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:31:22 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Kozy wg druku nr 74. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:32:02 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Mikorowo wg druku nr 75. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:32:36 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Mydlita wg druku nr 76. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:33:12 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Nożynko wg druku nr 77. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:33:46 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Nożyno wg druku nr 78. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:34:19 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Otnoga wg druku nr 79. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:34:50 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Podkomorzyce wg druku nr 80. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:35:22 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Przylaski wg druku nr 81. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:36:03 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokiciny wg druku nr 82. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:36:39 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokitki wg druku nr 83. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:37:19 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokity wg druku nr 84. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:38:01 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Unichowo wg druku nr 85. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:38:36 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Wargowo wg druku nr 86. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:41:53 Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym położonym w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 87. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:46:14 Głosowanie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 88. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:47:47 Głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 628 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 89. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:49:25 Głosowanie w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek wg druku nr 90 V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-09-16 15:13:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej przez dziennych opiekunów zatrudnianych przez Fundację „Rozwiń Skrzydła” funkcjonującą na terenie Gminy Czarna Dąbrówka dzie-ciom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo wg druku nr 123 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:17:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej przez dziennych opiekunów zatrudnianych przez Fundację „Rozwiń Skrzydła” działających na terenie Gminy Czarna Dąbrówka dzieciom zamieszkałym w Gminie Cewice wg druku nr 124 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:20:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwał dotyczących nadania statutów sołectw Bochowo, Bochówko, Czarna Dąbrówka, Dęby, Jasień, Jerzkowice, Kartkowo, Karwno, Kleszczyniec, Kłosy, Kotuszewo, Kozy, Mikorowo, Mydlita, Nożynko, Nożyno, Otnoga, Pod-komorzyce, Przylaski, Rokiciny, Rokitki, Rokity, Unichowo, Wargowo Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 125 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:22:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad two-rzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty wg druku nr 126 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:29:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 127 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:31:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nie-ruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 14/6, ob-ręb Jasień położonej w Jasieniu oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obo-wiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy wg druku nr 128 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2019-09-16 15:33:43 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 129 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:35:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 130 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:55:11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 131 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2019-09-16 15:57:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 242, obręb Rokity położonej w Rokitach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy wg druku nr 132 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:59:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nożynie, obręb ewidencyjny Nożyno, składającej się z działek ewidencyjnych nr 135/1 oraz nr 135/2 wg druku nr 133 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:01:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 248/1, ob-ręb ewidencyjny Rokity, położonej w Rokitach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy wg druku nr 134 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:08:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 135 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:11:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2019 – 2032 wg druku nr 136 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:13:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu wg druku nr 137 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:16:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 9/8, 9/9, 10, 11 i części działki nr 12, położonych w obrębie Nożyno, Gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 139 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:19:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 434, 323/1, 33, 295/4 położonych w obrębie Łupawsko oraz część działki nr 65 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 140 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:28:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2019 r., o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych wg druku nr 141 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:25:49 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie ”Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” wg druku nr 147 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:29:14 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Czarna Dąbrówka do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych wg druku nr 148 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:31:20 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wg druku nr 149 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:33:01 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 wg druku nr 150 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:42:50 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej wg druku nr 160 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:43:57 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 151 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:45:12 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej wg druku nr 152 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:47:00 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok wg druku nr 153 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:49:32 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 80/1 w obrębie ewidencyjnym Otnoga, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 154 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:50:46 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z terenu gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 155 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:53:32 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy i ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wg druku nr 156 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:54:59 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wg druku nr 157 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 15:57:07 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Czarna Dąbrówka oraz Nadleśnictwa Cewice pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 148039G w miejscowości Mydlita zlokalizowanej na działce nr 74 obręb Mydlita” wg druku nr 158 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 16:07:58 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 159 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 16:14:26 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Lęborku wraz z odpowiedzią na skargę wg druku nr 161 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-11-26 16:18:33 Głosowanie na przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Czarna Dąbrówka do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wg druku nr 162 X Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 15:27:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 164 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 15:31:55 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2020 – 2035wg druku nr 165 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 15:51:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2020 rok wg druku nr 166 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 15:53:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok wg druku nr 167 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 15:54:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Czarna Dąbrówka na rok szkolny 2019/2020 wg druku nr 168 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 15:58:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/148/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 169 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 16:01:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/149/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej wg druku nr 170 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 16:04:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 171 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 16:06:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad udostępniania obiektów sportowych i pomieszczeń szkolnych stanowiących własność Gminy Czarna Dąbrówka oddanych w trwały zarząd szkołom publicznym z terenu Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 172 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 16:17:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 173 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:10:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2020 roku wg druku nr 174 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:12:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 28/2 i 28/1, położonych w obrębie Jerzkowice, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 175 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:13:43 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 46/2 i 40, położonych w obrębie Bochowo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 176 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:15:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 25, 437/1, 436/1, 460/1 położonych w obrębie Mikorowo, gmina Czarna Dą-brówka wg druku nr 177 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:17:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 178 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:18:20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok wg druku nr 179 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:19:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 r wg druku nr 180 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:21:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wg druku nr 181 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:23:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Dąbrówka na rok 2020 wg druku nr 182 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:24:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Czarna Dąbrówka ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ wg druku nr 183 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:27:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarnej Dąbrówce wg druku nr 184 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-03-09 15:29:06 Głosowanie nad uchwałą w sprawie podjęcia przez Gminę Czarna Dąbrówka, współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz zwiększenia dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wg druku nr 185 XIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-03-09 15:30:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czarnej Dąbrówce oznaczonej jako działka nr 66/6 wg druku nr 186 XIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-03-09 15:32:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/239/2013 z 27 maja 2013 r. Rady Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 187 XIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-03-09 15:34:01 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/207/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 17 października 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi wg druku nr 188 XIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-03-09 15:35:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/225/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno Administracyjnemu w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 189 XIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-03-09 15:42:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wg druku nr 190 XIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:14:57 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia trybu i sposobu postępowania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania wg druku nr 191 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:16:58 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 wg druku nr 192 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:18:15 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sezonu kąpieliskowego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2020 roku wg druku nr 193 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:20:13 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wykazu kąpieliska na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2020 rok wg druku nr 194 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:27:31 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania do Województwa sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Lęborku wraz z odpowiedzią na skargę nr 195 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:29:05 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/239/2013 z 27 maja 2013 r. Rady Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę czarna Dąbrówka wg druku nr 196 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:33:01 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok wg druku nr 197 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:36:33 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2020 – 2035 wg druku nr 198 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 15:17:25 Głosowanie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 249 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 15:27:01 Głosowanie nad uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów według druku nr 250 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-12-29 15:30:12 Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Dąbrówka na rok 2021 według druku nr 251 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 15:32:48 Głosowanie nad uchwałą w sprawie założenia cmentarza komunalnego w Rokitach na terenie gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 252 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 15:42:34 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok według druku nr 253 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 15:53:11 Głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2021-2035 według druku nr 254 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 16:34:46 Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 rok według druku nr 255 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 16:38:33 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok według druku 256 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 16:42:27 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka dotyczącej nadzoru nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce według druku 257 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 15:30:57 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 46/2 i 40 położonych w obrębie Bochowo, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 287 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 15:37:25 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 104 położonej w obrębie Gliśnica, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 288 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 15:43:16 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 574/2, 575/2 i 568 położonych w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 289 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 15:47:21 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 628 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 290 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 15:50:07 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 28/2 i 28/1 położonych w obrębie Jerzkowice, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 291 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 15:53:03 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 2/7 położonej w obrębie Kartkowo, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 292 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 15:55:56 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 38/6 i 38/7 położonych w obrębie Kotuszewo, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 293 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 16:01:15 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 25, 437/1, 436/1, 460/1 położonych w obrębie Mikorowo, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 294 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 16:04:03 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 99/2 położonej w obrębie Mydlita, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 295 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 16:06:46 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 37 położonej w obrębie Osowskie, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 296 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 16:10:01 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 37, 38 i 39 położonych w obrębie Wargowo, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 297 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 16:14:37 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie aktywnych działań, wpływających na poprawę jakości żywności według druku nr 298 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 16:17:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego według druku nr 299 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 16:22:21 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Wojewody Pomorskiego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę według druku nr 300 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 16:26:05 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Wojewody Pomorskiego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę według druku nr 301 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-04-26 16:29:47 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. według druku nr 302 XXIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za