Przejdź do treści

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 07-05-2024
  • Uchwała powołująca: Uchwała Nr I/4/2024 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka
  • Zakres działania:
    1. rozpatruje i opiniuje sprawy dotyczące budżetu, finansów publicznych, gospodarki nieruchomościami
    2. opiniuje i rozpatruje sprawy dotyczące rozwoju gminy

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Jarosław Cichosz przewodniczący
2 Kamil Farat wiceprzewodniczący
3 Jakub Gralak członek
4 Mateusz Myszk członek
5 Julian Bielawa członek
6 Bernadeta Labuda członek
7 Marcin Heron członek
8 Jerzy Mokwiński członek
9 Wiesław Cygert członek