Przejdź do treści

Komisja Ochrony Środowiska, Turystyki, Sportu i Rolnictwa

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 07-05-2024
  • Uchwała powołująca: Uchwała Nr I/4/2024 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka
  • Zakres działania:

    rozpatruje i opiniuje zagadnienia związane z ochroną środowiska, rolnictwem, turystyką i sportem oraz sprawy związane z promocją gminy.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Wiesław Cygert przewodniczący
2 Jakub Gralak wiceprzewodniczący
3 Beata Woźniak członek
4 Bernadeta Labuda członek
5 Tomasz Naderza członek