Przejdź do treści

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 07-05-2024
  • Uchwała powołująca: Uchwała Nr I/4/2024 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka
  • Zakres działania:
    1. rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
    2. rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez obywateli

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Katarzyna Sywanycz przewodniczący
2 Milena Stępień wiceprzewodniczący
3 Julian Bielawa członek
4 Aleksandra Wilma członek
5 Wiesław Cygert członek