Przejdź do treści

Komisja Rewizyjna

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 07-05-2024
  • Uchwała powołująca: Uchwała Nr I/4/2024 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka
  • Zakres działania:
    1. kontroluje działalność Wójta gminy Czarna Dąbrówka, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
    2. opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi,
    3. wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Milena Stępień przewodniczący
2 Jerzy Mokwiński wiceprzewodniczący
3 Katarzyna Sywanycz członek
4 Mateusz Myszk członek
5 Kamil Farat członek